not-chai-chan

Mắt Cá Chân (Nốt Chai Chân)

Mắt cá chân là gì? Bệnh mắt cá chân (nốt chai chân) là một tổn thương dày sừng khu trú ở lòng bàn chân. Vị trí thường xuất hiện ở những điểm chịu lực của bàn chân - nơi tì đè nhiều nhất với giày dép như: mặt lòng của ngón chân t…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào