✅ Video Tiểu Phẫu Lấy Bỏ 24 U Mỡ

Đăng: - Chỉnh sửa:
Trong video là trường hợp
Bn nam, 38 tuổi, ở Thủ Đức. U mỡ đầu tiên xuất hiện hơn 8 năm trước, từ đó đến nay thì trên cơ thể xuất hiện thêm hàng chục u khác. Ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ nên bn quyết định đến tiểu phẫu.