u-mo

Tiểu phẫu u mỡ vùng kín bệnh nhân nữ

Theo như bạn nói thì bạn thấy khối u cũng đã gần 10 năm, tuy nhiên do thấy không ảnh hưởng gì nhiều nên bạn cũng không điều trị vì khi đó khối u cũng còn nhỏ. Bạn nữ, sinh năm 1985, ở Tp.Hồ Chí Minh. U mỡ vùng kín (môi lớn bên ph…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào